Changelog

Ogólne wytyczne i zmiany : 

- Zmiana języka i środowiska programowania z C# (C Sharp) na C++ z wykorzstaniem biblioteki Qt5.
- Jedna wersja programu, kompilowana pod Windows, Linux, MacOs.
- Nie wymaga instalowania dodatkowych bibliotek/frameworków.
- Możliwość dodania wielu plików do uploadu bez konieczości pakowania (archwizowania).
- Funkcja losowych segmentów (losowe rozmiary od xx MB do xx MB).
- Możliwość grupowania wysyłanych plików, możemy wybrać na jakie konta chcemy wysłać dany plik, lub wysłac kilka plików na jedno.
- Możliwość wybrania plików z uploadu które chcemy pobrać, bez konieczności pobierania całego uploadu.
- Rozbudowane opcje konfiguracyjne.
- Większa ilość dostepnych funkcji oraz opcji.
- Obsługa wielu domen w skrzynkach.
- Obsługa protokołu IMAP.
- Jedno okno dla zadań pobierania/wysyłania.
- Brak kolejki taksów.
- Dodanie informacji o limicie rejestracji poszczególnych hostów w kreatorze kont.
- Funkcja automatycznego zapisywania logów programu.
- Pobieranie kilku segmentów z wielu hostów w tym samym czasie.
- Autorska funkcja pioryretowanie hostów przez serwer, w przypadku gdy z hostu x pobiera zbyt duża liczba uzytkowników program przełącza na inny. Poprzez to znacznie wzrosła trwałość uploadów oraz prędkość pobierania.
- Nowa super-bezpieczna wersja HashCode: Ygoow://|b|
- Mały pobór zasobów systemowych (pamięci ram).
- Wysoka wydajność i stabilność.
- Znacznie uproszczony i intuicyjny interfejs.
- Wykres prędkości Pobierania/Wysyłania.
- Ulepszona obsługa proxy.
- Wielowątkowość.
- Nowe hosty ktorych nie ma w konkurencyjnych programach
- Szyfrowanie segmentów w uploadzie

Ygoow 2.0.0 Alpha_1 (Private)

- Porzucono stary projekt w C#, nowa wersja pisana od początku.

Nowości w stosunku do starej wersji

- Zmiana języka i środowiska programowania z C# (C Sharp) na Qt5.
- Jedna wersja programu, kompilowana pod Windows, Linux, Unix, FreeBSD.
- Nie wymaga instalowania dodatkowych bibliotek/frameworków.
- Możliwość dodania wielu plików do uploadu bez konieczości pakowania (archwizowania).
- Funkcja losowych segmentów (losowe rozmiary od xx KB do xx MB).
- Możliwość grupowania wysyłanych plików, możemy wybrać na jakie konta chcemy wysłać dany plik, lub wysłac kilka plików na jedno.
- Możliwość wybrania plików z uploadu które chcemy pobrać, bez konieczności pobierania całego uploadu.
- Rozbudowane opcje konfiguracyjne.
- Większa ilość dostepnych funkcji oraz opcji.
- Obsługa wielu domen w skrzynkach.
- Obsługa protokołu IMAP.
- Jedno okno dla zadań pobierania/wysyłania.
- Brak kolejki taksów.
- Ustawienia w pliku ini, co przyspieszyło ich odczyt.
- Dodanie informacji o limicie rejestracji poszczególnych hostów w kreatorze kont.
- Funkcja automatycznego zapisywania logów programu.
- Szybka i bardzo wydajna klasa CRC32, korzystająca z wielu rdzeni procesora.
- Pobieranie kilku segmentów z wielu hostów w tym samym czasie.
- Autorska funkcja pioryretowanie hostów przez serwer, w przypadku gdy z hostu x pobiera zbyt duża liczba uzytkowników program przełącza na inny (rozbudowane możliwości). Poprzez to znacznie wzrosła trwałość uploadów oraz prędkość pobierania.
- Nowa super-bezpieczna wersja HashCode: Ygoow://|b|
- Obsługa SSL w programie.
- Mały pobór zasobów systemowych (pamięci ram).
- Wysoka wydajność i stabilność.
- Znacznie uproszczony i intuicyjny interfejs.
- Wykres prędkości Pobierania/Wysyłania.
- Ulepszona obsługa proxy.
- Wielowątkowość.
- Zabezpieczenie programu oraz pluginów przed dekompilacją oraz inżynierią wsteczną.
- Nowe hosty ktorych nie ma w konkurencyjnych programach (o ile ktoś nie zapierdoli...)
- Brak irytujących błędów znanych z poprzednich wersji.
- Zrezygnowano z możliwości reklamowania stron P2M poprzez reklamę w programie.
- Obsługa poprzednich wersji Ygoow
- Obsługa HashCode Ygoow://|a|
- Obsługa nagłówków maili: wersje 0.1a - 0.7e

Obsługa konkurencyjnych programów

- Zrezygnowano z obsługi wszystkich wersji HashCode programu Moorhunt (mTm) ze względu na brak obsługi HashCode Ygoow'a w nowej wersji tego programu.

Rezygnacja/usunięcie funkcji z poprzednich wersji

- Zrezygnowano z Kodera/Dekodera nagłówków maili.
- Zrezygnowanoz Wyszukiwarki plików.
- Zrezygnowano z trybu HTTP (konta rapidshare etc).
- Zrezygnowano z kolejki plików.
- Zrezygnowano z tłumaczeń w plikach xml.

Hosty/Skrzynki

- Zrezygnowano z wielu hostów dostepnych w starej wersji Ygoow.
- Dodano nowe hosty których nie ma w innych programach w celu odciążenia P2M.
- Dodano obsługę wielu domen do hostów znanych z poprzednich wersji programu.
- Łatwiejsza budowa skrzynek niż było to w starszych wersjach.

Ygoow 2.0.0 Alpha_2 (Private)

Poprawiono

- Poprawiono ścieżke zapisu pobierania w ustawieniach.
- Usunięto błąd umozliwiający dodanie pobierania bez podania hasła.
- Przerobiono Proxy w ustawieniach.
- Usunięto błąd podowujący zawieszenie programu podczas próby zatrzymania zadania Pobierania/Wysyłania w trakcie gdy tabela z zadaniami była pusta.
- Usunięto błąd podowujący zawieszenie programu podczas próby Wznowienia zadania Pobierania/Wysyłania w trakcie gdy tabela z zadaniami była pusta.
- Poprawiono wykrywanie nagłowków.
- Poprawiono pobieranie IMAP
- Poprawiono listowanie IMAP
- Poprawiono system downlaodu
- Usunięto błąd podczas właczania Edytora HashCode
- Usunięto klonowanie HC podczas dodawania uploadu
- Poprawiono błąd z losowaniem Tipsów, już nie wysypuje programu
- Poprawiono zapisywanie kont z Bazy Kont do pliku .txt
- Poprawki GUI
- Poprawiono HttpClient
- Poprawki MailSystem'u
- Poprawiono Tools::FindBetween i Tools::GetValueAfter
- Wyśrodkowano SplashScreen na Linux/Unix
- Poprawiono rozmiar czcionki na Linux/Unix
- Poprawiono dodawanie kont do Bazy kont ze schowka
- Poprawiono błąd powodujący nie wyczyszczenie tabeli bo zmianie HC w Add Download
- Poprawiono usuwanie zadań pobierania/wysyłania
- Poprawiono ProgressBary
- Poprawiono Sprawdzacz segmentów po raz kolejny
- Poprawiono BigIneger
- Poprawiono błędy interfejsu

Zrobiono

- Dodano skalowanie ikonek i poprawiono ich rozmiar w Bazie Kont oraz w Sprawdzaczu Segmentów
- Dodano możliwość wybrania w dodawaniu pobierania czy pobrać dane zadanie od razu czy dodać je do kolejki
- Oprogramowano button Pause
- Dodano context menu do zadań pobierania (PPM)
- Dodano możliwość Startu, Wstrzymania, Zatrzymania pobierania z poziomu Context menu (PPM na zadanie pobierania)
- Dodano możliwość zapisania logu
- Dodano mozliwość wyczyszczenia okienka z logiem
- Dodano Właściwości pobieranego pliku do Context menu (PPM na zadanie ->Info)
- Nowe funkcje w MailboxStructure
- Oprogramowano Edytor HashCode
- Oprogramowano Kreator Kont
- Listowanie HTTP
- Pobieranie HTTP
- Dodano obsługę wielu HC Ygoow 'a' w Add Download
- Dodano wyjątek o złym koncie do Socketów
- Dodano reklamę do głównego okna programu
- Dodano system uploadu
- Dodano updater

Hosty/Skrzynki

- Poprawiono ustawienia portu IMAP w niektórych hostach
- Iol.pt - poprawiono informację o pojemności
- Onet - poprawiono rozmiar ikonki
- Wp.pl - poprawiono rozmiar ikonki
- Aol.com - poprawiono rozmiar ikonki
- Gmail.com - oprogramowano HTTP (logowanie, wylogowanie, qetQuota, pobieranie)
- Voila.fr - poprawiono IMAP
- Yahoo.com - wyłączono pobieranie IMAP

Obsługa konkurencyjnych programów

- Dodano obsługę HashCode programu MailShare, ze względu na obsługę HashCode Ygoow://|a|| w tym programie.

W obecnej wersji działa

- Pobieranie (wielu hostów i wielu segmentów w tym samym czasie)
- Sprawdzacz Segmentów
- Baza Kont
- Edytor HashCode
- Ustawienia

Ygoow 2.0.0 Beta_3

Poprawiono

- Poprawiono nagłówki Ygoow'a
- Poprawiono przekierowywanie w HttpCliencie
- Usunięto bug powodujący crash programu podczas próby odznaczenia kont w Sprawdzaczu Segmentów po uprzednim użyciu przycisku "Wyczyść"
- Wyłączono ScrollBar w okienku z reklamą
- Poprawiono rozmiar reklamy
- Poprawiono wyświetlanie reklam, teraz wyświetlają się wszystkie
- Dodano możliwość zamknięcia reklamy poprzez kliknięcie
- Poprawiono dekoder HashCode Ygoow://|a|| - usunięto błąd z nie działającymi HC
- Poprawiono dekoder HashCode MailShare
- Poprawiono CRC32 w dekoderze HashCode MailShare
- Oprogramowano niektóre nagłówki MailShare
- Oprogramowano część dekodera HashCode 'Ygoow://|' - wersje od 1 do 4
- Poprawiono wykres prędkości: skale, jednostki, przeliczanie
- Poprawiono błąd sumowania aktualnej, łącznej prędkości hostów.
- Poprawiono błąd powodujący crash programu podczas pobierania z kilku hostow tej samej domeny w tym samym czasie
- Poprawiono stan progressbarów po ponownym uruchomieniu programu,teraz pokazują prawidłowy postęp
- Poprawiono błąd w formularzu wysyłania dotyczący typu segmentów
- Poprawiono kasowanie ikonki w trayu
- Poprawiono klasę Los (loginy i hasła w kreatorze kont są już losowe...)
- Zablokowano możliwość dodania zadania pobierania w przypadku gdy ścieżka pobierania nie została ustawiona.
- Poprawki w GUI Sprawdzacza Segmentów
- Uaktualniono tłumaczenia
- Poprawiono błąd z CMD w Aktualizatorze

Przerobiono

- Zmieniono kolor statusu konta na ciemniejszy w Bazie Kont.

Dodano

- Dodano domyslną ścieżkę pobierania
- Dodano automatyczne zapisywanie kont z Kreatora Kont do Bazy Kont, w razie błędu konta nie zostaną stracone.
- Dodano automatyczne wybieranie pliku do pobrania w przypadku gdy w HashCode dostępny jest tylko jeden plik.
- Dodano wyświetlanie rozmiaru pliku w sprawdzaczu segmentów
- Dodano kolorowanie kont w Sprawdzaczu Segmentów

Skrzynki/Hosty

- Poprawiono: Mail.ru
- Poprawiono Gmail.com
- Poprawiono rambler.ru
- Dodano P2Y.eu

Ygoow 2.0.0 Beta_4

Poprawiono

- Poprawiono usuwanie kont z kreatora kont poprzez przycisk 'Wyczyść'
- Wyłączono możliwość edytowanie tabel poprzez dwukrotne kliknięcie (Kreator kont, baza kont etc)
- Usunięto bład z uruchamianiem programu na niektórych systemach (Ygoow 2.0 Beta_3)
- Dodano zabezpieczenie na nieprawidłowy hc co skutkowalo craschem programu
- Poprawiono Kreator Kont
- Do Bazy Kont nie można dodać tych samych kont 2 razy i więcej
- Poprawiono destruktor HttpClienta
- Poprawiono zaznaczaie kont (teraz zwraca prawidłowe index'y)
- Zaznaczenie jednej komorki w tabeli powoduje podświetlenie całego wiersza
- Poprawiono aktualizator
- Poprawiono tray
- Poprawiono rozmiar Sprawdzacza Segmentów przy rozciąganiu okna
- Poprawiono powiększanie tokena za pomocą rolki myszy.
- Poprawiono okno ustawień
- Poprawiono błąd z nadpisywaniem ścieżki pobierania
- Poprawiono zamykanie programu (problem z pozostającą ikonką w tray'u, brak pytania o zamknięcie, niezwalnianie pamięci etc.)
- Przepisano funkcje odpowiedzialne za ikonkę w trayu
- Przepisano ContextMenu dla zadań
- Otymalizacja funkcji
- Poprawiono otwieranie ścieżki pobierania danego zadania (PPM myszy na zadanie pobierania)
- Naprawiono wyświetlanie liczby zadań w głównym oknie programu obok logo
- Poprawiono i zaktualizowano polskie tłumaczenie
- Drobne poprawki interfejsu
- Poprawiono dodawanie hashcode ze schowka, już nie dodaje zawartości schowka gdy nie jest to hashcode
- Poprawiono okno dodawania pobierania w przypadku gdy hasło szyfrowania jest/nie jest wymagane
- Poprawiono oznaczanie niesprawnych kont w sprawdzaczu segmentów
- Przerobiono działanie okna Tips
- Przyśpieszono uruchamianie programu
- Poprawiono okno 'Dotacja'
- Poprawiono zapisywanie zaznaczonych kont w bazie kont do pliku oraz schowka
- Poprawiono sprawdzanie, usuwanie, zapisywanie proxy w bazie proxy
- Poprawiono usuwanie kont z bazy kont
- Poprawiono tabele w MailboxInfo

Dodano

- Oprogramowano przycisk 'Edytuj HashCode' w Sprawdzaczu Segmentów
- Oprogramowano przycisk 'Pobierz' w Sprawdzaczu Segmentów
- Oprogramowano kolejke zadań
- Dodano ContextMenu do Kolejki zadań (PPM)
- Dodano ContextMenu do zadań uploadu.
- Rozdzielono zadania Pobierania/Wysyłania poprzez dodanie ikonki oznaczającej typ zadania
- Dodano oznaczanie pobranego oraz błędnie obranego zadania za pomocą koloru
- Dodano informację o nieobsługiwanym trayu przez system w ustawieniach
- Dodano możliwość sprawdzenia segmentów poprzez kliknięcie PPM na zadanie pobierania
- Dodano możliwość edycji hashcode poprzez kliknięcie PPM na zadanie wysyłania
- Dodano odznaczanie checkboxa Sprawdź wszystkie segmenty w sprawdzaczu segmentów po zmianie hashcode
- Dodano możliwość przeniesienia zadania do kolejki zadań
- Dodano do ustawień możliwość włączenia automatycznego szukania hashcode w schowku
- Dodano pokazywanie wielkości segmentów do okna TaskInfo (PPM na zadanie -> Info)
- Dodano do ustawień możliwość wyłączenia/właczenia automatycznego wybierania pliku do pobierania
- Dodano "Kopiuj HashCode" do menu kontekstowego zadań
- Oprogramowano opcję "Uruchom zminimalizowany w tray'u"
- Oprogramowano niektóre nagłówki programu MailShare
- Dodano kompatybilność z nagłówkami po przerobieniu hc w edytorze
- Dodano czyszczenie logu w sprawdzaczu segmentów po zmianie hashcode

Zmieniono

- Rozdzielono changelog dla Programu i Skrzynek
- Zmieniono jednostki w Kreatorze Kont i MailboxInfo
- Zmieniono SplashScreen podczas ładowania programu
- Zaktualizowano Qt z 5.2.1 na 5.3.1 (kompilacja na Windows)
- Przerobiono okno ustawień

Obsługa poprzednich wersji Ygoow

- Poprawiono dekoder HashCode Ygoow://|a|
- Dodano obsługę HashCode Ygoow://| (wersja 'a', oraz 'c')

Usunięto

- Na chwilę obecną usunięto tabele z zakończonymi zadaniami
- Usunięto niepotrzebne, nieoprogramowane funkcje

Ygoow 2.0.0 Beta_5

- Poprawki pobierania
- Poprawiono drobne błędy zgłoszone przez użytkowników
- Poprawiono nagłówki programu MailShare
- Poprawiono obsługę wklejania/dodawania kilku hashcode na raz
- Poprawiono wykrywanie nagłówków
- Odblokowano możliwość zmiany nazwy uploadu w Edytorze HashCode

Dodano

- Dodano możliwość połączenia kilku hashcode w jeden poprzez wklejenie ich w Edytor HashCode